Šta znači biti dobar lider?

Iako će mnogi prvo pomisliti  da je lider samo jedna osoba koja koordinira svojim timom i delegira obavezama, ovim tekstom ću vas uveriti da je lider nešto mnogo više od toga. Pre otpočinjanja bilo kog posla lider mora da ima jasnu ideju i cilj svog projekta. Jedna od osnovnih karakteristika dobrog lidera jeste odlučnost. Ukoliko…