HR tim u studentskoj organizaciji – potreban ili ne?

Kada govorimo o studentskim organizacijama uglavnom pomislimo na grupe studenata koji svoje slobodno vreme kvalitetno koriste za organizovanje raznih projekata kroz koje rade na sebi, druže se, stiču nove konekcije i prijatelje. Ali, kako su se svi ti različiti ljudi našli na jednom mestu, okupljeni oko iste vizije, sa istim vrednostima i ciljevima? Odgovor je…