Članci

Kada govorimo o studentskim organizacijama uglavnom pomislimo na grupe studenata koji svoje slobodno vreme kvalitetno koriste za organizovanje raznih projekata kroz koje rade na sebi, druže se, stiču nove konekcije i prijatelje. Ali, kako su se svi ti različiti ljudi našli na jednom mestu, okupljeni oko iste vizije, sa istim vrednostima i ciljevima?

Odgovor je vrlo jednostavan za to je zaslužan Tim za ljudske resurse. Ovaj tim je osnovna jedinica građe i funkcije svake uspešne organizacije. Oni su zaduženi za staranje o ciljevima organizacije, za unapređenje veština članova, uspostavljanje organizacionog sistema, integraciju ljudi i još mnogo toga.

Jedan od ključnih zadataka HR tima jeste regrutacija i selekcija novih članova, upravo onih članova sa kojima će se organizacija dalje razvijati. Tim za ljudske resurse ulaže puno truda u sagledavanje trenutnog stanja organizacije i procenu neophodnosti novih članova. Takođe, jako je važno da se pri ovim procesima proceni da li se ciljevi, vizije i energije obe strane poklapaju, kako bi se na što bolji mogući način ostvarila sinergija.

Svakome od nas je prijatno kada je lepo dočekan u gostima. Upravo za članove HR tima možemo reći da su  pravi domaćini organizacije! Tu su da požele dobrodošlicu novim članovima, upoznaju ih sa ostalim članovima, prenesu viziju organizacije i uključe u svakodnevne zadatke. Za opstanak nove generacije članova najvažnija je njihova dobra integracija.

HR tim takodje osluškuje potrebe članova i nalazi način da na njih odgovori. Zato su obuke još jedan od zadataka kojim se bavi tim za ljudske resurse. Na njima je da u potpunosti osmisle i organizuju obuke za sve svoje članove i pomognu im u njihovom daljem profesionalnom usavršavanju.

Tim za ljudske resurse je zapravo duša organizacije. Oni najbolje osećaju i razumeju svoje članove. Tu su da daju dobronameran savet i konstruktivnu kritiku, da udele osmeh i pruže podršku. Ukoliko u organizaciji postoje odnosi među članovima koji remete obavljanje aktivnosti, tim za ljudske resurse će najpre to uočiti i na najbolji način rešiti konflikt i pronaći kompromis.

Dakle, odgovor na već pomenuto pitanje je jednoglasno DA, svakoj studentskoj organizaciji je neophodan HR tim!

Nađa Obretković (HR tim)